• Impressie van het plan van Johan Zijtveld.

    TenBrasWestinga

Besluit over theater maanden uitgesteld

BAARN Het besluit over renovatie van Theater de Speeldoos of bouw van een nieuw theater/cultuurhuis in het centrum wordt uitgesteld. Zo goed als zeker zal de Baarnse gemeenteraad volgende week besluiten om pas over een half jaar te kiezen. Dat werd vanavond duidelijk tijdens Debat in de raad.

Volgens elf van de negentien raadsleden is het door corona niet verantwoord om zo’n ingrijpend besluit te nemen. Daarnaast is het college plots met de mogelijkheid gekomen om op gemeentegrond in het centrum een theater te bouwen. Dat zou miljoenen euro’s goedkoper zijn dan het initiatief van projectontwikkelaar Johan Zijtveld om het kantorencomplex Arcade te slopen en daar een theater te bouwen. De gemeente zou het komende half jaar moeten gebruiken om de haalbaarheid van een theater in de driehoek Hoofdstraat, Brinkstraat en Penstraat te onderzoeken.

Inmiddels is er wel een meerderheid van de raad die vindt dat het Arcadeplan, dat tussen de 16 en 20 miljoen euro kost, een te grote investering is voor de gemeente Baarn.

Vrijdag een uitgebreid verslag van het raadsdebat in de Baarnsche Courant.