• Wethouder Jannelies Vissers komt woensdagochtend naar de Seniorenraad.

    Christine Schut

Wethouder Vissers bij Seniorenraad

BAARN De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan de collectieve belangen van de senioren in Baarn.

De Seniorenraad is er om in het gemeentelijke besluitvormingsproces aandacht te geven aan dié aspecten die specifiek voor senioren (55+ers) van belang zijn.

De Seniorenraad vergadert woensdagochtend 9 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur in ontmoetingscentrum De Leuning, Oranjestraat 8. Op de agenda staat een gesprek met Jannelies Vissers, wethouder gemeente Baarn, opvolger van Mariska de Koning. Belangstellenden zijn welkom.

Contact: mevrouw A. van der Veen, telefoon 035-5416496 of e-mail: seniorenraadbaarn@gmail.com.
De website is: www.seniorenraad-baarn.nl.